REALEXAMENSPROV

Många av de som klarade sin realexamen under 1950-talets första år gör gällande att examensproven den gången var långt mycket svårare än de prov som idag krävs för en studentexamen. Jan Lindman, som f.ö. gick vidare från realexamen till studentexamen (1958) är en av dem som tycker så. Ur sitt arkiv har han scannat in tre realexamensprov från 1954 och lika många studentexamensprov (1956 och 1958).

Testa dig själv!
Fram med pennan och se om du, som på 50-talet tog din realexamen - eller studentexamen - idag klarar de här visade proven!

REALEXAMENSPROV 1954 Engelska (pdf-fil)

REALEXAMENSPROV 1954 Tyska (pdf-fil)

REALEXAMENSPROV 1954 Matematik (pdf-fil)

REALEXAMENSPROV 1960 Svenska (pdf-fil)

REALEXAMENSPROV 1960 Matematik (pdf-fil)

REALEXAMENSPROV 1960 Engelska (pdf-fil)

REALEXAMENSPROV 1960 Tyska (pdf-fil)

 

STUDENTEXAMENSPROV

STUDENTEXAMENSPROV 1956 Franska (pdf-fil)

STUDENTEXAMENSPROV 1958 Svenska (pdf-fil)

STUDENTEXAMENSPROV 1958 Matematik (pdf-fil)

STUDENTEXAMENSPROV 1963 Matematik (pdf-fil)
Enligt Jan Enehill, som sänt oss bidraget, gick ett tal inte att lösa vilket medförde att 2 rätt blev ett B.

STUDENTEXAMENSPROV 1963 Svenska (pdf-fil)