Liv och rörelse präglar innehållet i filmen om Gossis år 1953. Ett välbevarat dokument som för gossiselever från denna tid upplevs som en resa tillbaka i tiden.

Några enstaka klipp ur filmen kan du se på youtube.com under rubriken gossisfilm