Gossis hade förstås en egen skoltidning. Ett instrument som speglade mycket av det som dagligen skedde innanför Gossis-byggnaden.

 

Fokus var en tidning, spridd även utanför skolan och som lästes med stort intresse av av många elevers anhöriga, vänner och bekanta. Bland de mest uppmärksammade skribenterna under årens lopp var Hasse Alfredson som även var mycket duktig på att illustrera sina inlägg. På denna sida kan du ladda ner pdf-filer med de Fokus-tidingar vi fått in.
Trevlig läsning!

1943 mars
1943 maj

1944
april

1945
dec

1946
april

1946
juni
1946
dec


1951
maj

Hans Ekström, Stockholm, har sänt oss hela 18 st Fokus-utgåvor. Flertalet helt "nya" och som väl kompletterar de utgåvor vi erhållit tidigare - och de som med största sannolikhet kommer att sändas till oss.

194
7

dec

194
8

juni

194
8

dec

194
9

maj

194
9

dec
1950
maj

1950
dec

 
  1944 dec 1945 juni 1947 maj Rolf Wetterling har funnit tre Fokus-editioner från december 1944, juni 1945 och maj 1947 som han snyggt och prydligt skannat och mejlat till oss. Vi bockar och tackar för ett bra jobb.

1951

1956
Bernt Carlsson har skannat hela editionen från december 1951 resp. maj 1956. Stort tack för stort arbete! Läsvärt: En recension av tidigare Gossis-läraren Kurt Frankmans andra bok Det Stora Äventyret.
Stort tack till Rolf Castor som skannat in alla de 39 sidorna av Fokus utgiven december 1952. En jubileumsskrift med anledning av att tidningen funnits i 10 år. Teckningar av Lars Crona, jubileumsartiklar av Hakon Swenne, Hans Alfredson, Torgny Sommelius m.fl. OBS! Pdf-filen har en storlek på 3 MB.
Fokus 1957, komplett om 36 sidor, inskannad av Lars Wallin. Styvt jobb! Teckningen på tidningens framsida, föreställande rektor Hakon Swenne, är gjord av Anders Emgård. Den visade pdf-filen är på 5,4 MB. En lågupplöst variant på 1,1 MB, men med sämre kvalitet, kan du ladda ner här.
Göran Lydeen har scannat 14 av de bästa sidorna ur Fokus från juni 1959. Vi tackar för bidraget!

Vi har själva kommit över ett exemplar av Fokus från juni 1959. Här är resterande sidor inskannade.

Några Fokussidor från 1963, insända av Lars Erik Gewalli...
...som även bidragit med några sidor från 1965.
1942 dec 1943 nov 1944 juni 1945 april Allan Lindén har sänt oss fyra gamla godingar, december 1942, november 1943, juni 1944 och april 1945, som vi skannat in. Vi bockar och tackar för bidragen.
Äger du tidiga utgåvor av Fokus? Har du möjlighet att skanna in några av tidningens sidor och mejla dem till oss? Läs mer under rubriken Efterlysningar!