Gossis hade förstås en egen skoltidning. Ett instrument som speglade mycket av det som dagligen skedde innanför Gossis-byggnaden.

 

Fokus var en tidning, spridd även utanför skolan och som lästes med stort intresse av av många elevers anhöriga, vänner och bekanta. Bland de mest uppmärksammade skribenterna under årens lopp var Hasse Alfredson som även var mycket duktig på att illustrera sina inlägg. På denna sida kan du ladda ner pdf-filer med de Fokus-tidingar vi fått in.
Trevlig läsning!

1943 mars
1943 maj

1944
april

1945
dec

1946
april

1946
juni
1946
dec


1951
maj

Hans Ekström har sänt oss hela 18 st Fokus-utgåvor. Flertalet helt "fräscha" och som väl kompletterar tidigare utgåvor. Vi hoppas på fler bidrag frän andra Gossis-elever frän förr.

194
7

dec

194
8

juni

194
8

dec

194
9

maj

194
9

dec
1950
maj

1950
dec

 
1944 dec 1945 juni 1947 maj Rolf Wetterling har funnit tre Fokus-editioner från 1944, 1945 och 1947, som han snyggt och prydligt skannat in till oss. Vi bockar och tackar.

1951
dec

1956
maj
Bernt Carlsson har skannat hela editionen från december 1951 resp. maj 1956. Stort tack för stort arbete! Läsvärt: En recension av tidigare Gossis-läraren Kurt Frankmans andra bok Det Stora Äventyret.
1961 juni 1962 juni Björn Wenngren har lyckats återfinna fyra Fokus-utgåvor från åren 1961, 1962, 1968 och 1971, inskannade till pdf.
1968 april
197
1

maj
Stort tack till Rolf Castor som skannat in alla de 39 sidorna av Fokus utgiven december 1952. En jubileumsskrift med anledning av att tidningen funnits i 10 år. Teckningar av Lars Crona, jubileumsartiklar av Hakon Swenne, Hans Alfredson, Torgny Sommelius m.fl.
Fokus 1957, komplett om 36 sidor, inskannad av Lars Wallin. Styvt jobb! Teckningen på tidningens framsida, föreställande rektor Hakon Swenne, är gjord av Anders Emgård.
Göran Lydeen har scannat 14 av de bästa sidorna ur Fokus från juni 1959. Vi tackar för bidraget!

Vi har själva kommit över ett exemplar av Fokus från juni 1959. Här är resterande sidor inskannade.

Fokussidor insända av Lars Erik Gewalli från april 1963
samt från april 1965.
1942 dec 1943 nov Allan Lindén har sänt oss fyra gamla godingar, december 1942, november 1943, juni 1944 och april 1945, som vi skannat in. Vi bockar och tackar för bidragen.
1944 juni 1945 april
1970 Broder Kristian Graah-Hagelbäck har återfunnet den allra sista Fokus-utgåvan från år 1970. Han var själv en av redaktörerna för detta sista nummer. Skoltidningen Fokus utgavs åren 1942-1970.
Äger du tidiga utgåvor av Fokus? Har du möjlighet att skanna in några av tidningens sidor och mejla dem till oss? Läs mer under rubriken Efterlysningar!