Gossis. Smeknamnet för Högre Allmänna Läroverket för Gossar i Helsingborg. Ett lärosäte med anor som sträcker sig ända ner till 1800-talets sista decennium. Men anorna för själva området där Gossis-byggnaden står, sträcker sig ännu längre tillbaka.

År 1964 ändrades skolans namn till Nicolaiskolan. Samtidigt blev det möjligt för kvinnliga elever att deltaga i undervisningen. Det nya namnet anspelade på Sankt Nicolai kloster, ett katolskt munkkloster som legat på samma plats vid landborgens krön fram till 1556, men rivits i efterdyningarna av den danska reformationen 1536. Skolans rötter kan spåras tillbaka till klostrets dagar runt 1270 då en mindre skola fanns inhyst i dess lokaler.

Sedan dess har skolan bland annat legat i Bruniushuset på Södra Storgatan, Handelsgymnasiebyggnaden och Gossläroverkets byggnad vid Bergaliden. Under 2005 och 2006 flyttades Nicolaiskolan till den s.k. Skolstaden i Helsingborg. Den anrika huvudbyggnaden gjordes därefter om till ett kontorskomplex.

Mer om skolans och områdets historia berättar Lennart Jonéus, rektor på Nicolaiskolan (f.d. Gossis) under åren 1982-1995. Ta del av den lärorika sammanfattningen här.

Från Lennart Jonéus bok, "Nicolaiskolan – en minnesskrift", har Kjell Magnusson hämtat in fler historiska och mera ingående fakta som han överfört till en pdf-fil. Klicka här för att ladda ner den!Studentexamensfirande år 1915!

År 1915 firades studentexamen på Ramlösa Brunn. Bengt Stenberg har sänt oss bilden. Bengts pappa, Vilhelm Stenberg, står som nummer 2 från vänster i andra raden nerifrån. Bland studenterna fanns bl.a. senare kända namn som Bertil Ohlin och Ruben Rausing.

Större bild ser du genom att klicka här eller direkt på bilden! Fotograf är S. Almquist. Vill du veta mer om fotografen, sök på Google!

År 1945 och 1955 firade man sina 30-resp. 40-årsjubileum vilka uppmärksammades i Helsingborgs Dagblad.


1920-talets bästa skolbild?!


Från 1920-talet härstammar denna otroligt fina bild, insänd till oss av Hans Palenius. Se bilden även i större format genom att klicka här!


Hur det såg ut på samma plats under 1400-talet får man en god bild av tack vare en detaljerad husmodell, skapad av konstnären Tomas Nordbäck. I samarbete med Bengt Lindskog, initiativtagare till modellens tillkomst, skapades den detaljrika modellen, utförd i patinerad brons. Så sent som i juni 2009 invigdes modellen alldeles intill Gossis-byggnaden och Rosenträdgården.

Läs mer och se bilderna från invigningen här.