Realexamen. Studentexamen. Viktiga milstolpar. Men vad hände därefter?

Att åren på Gossis är grunden till flertalet karriärer inom närings- och samhällslivet är otvetydligt. Och säkert har många tidigare elever efter sina slutexamen, många år senare, frågar sig: - Hur gick det egentligen för klasskamraterna?

Rolf Lindelöf har väckt frågan och därmed initierat ett nytt tema för Gossis hemsida: Levnadsbeskrivning.

Har du möjlighet att göra en kortare sammanfattning av vad som hänt just dig efter dina skolår på Gossis, då är det säkert många av dina tidigare klasskamrater som kommer att uppskatta din berättelse.

Hur mycket text vill vi ha?

Med en kortare sammanfattning menar vi en text som omfattar cirka 600-800 ord. Önskar du komplettera ditt bidrag med bilder, bifoga dem då helst som jpg-filer, tack. Helt färdigt material i form av pdf-filer med text och bild är förstås tacksamt att ta emot. Kanske har du redan en levnadsbeskrivning på en blogg på Internet? Meddela oss!

Adressen till oss är: info@gossis.se

Vill du hellre sända din levnadsbeskrivning med vanlig post, ring då Herbert på tel 042-22 23 24 kl 19-20 för att få mer information om hur du på bästa sätt sänder materialet till oss.

VIKTIGT! Glöm inte att datera din levnadsbeskrivning.

Under rubriken "1960 års studenter och sedan?" har Rolf Lindelöf sammanställt material från fem av de klasskamrater som tog studenten 1960:


Fred Callisen
Rolf Lindelöf
Percy Nessling
Kurt Svensson
Sören Sommelius

Levnadsbeskrivningarna är samlade i en sammanhängande pdf-fil som du öppnar genom att klicka här.

Tillkommit med en levnadsbeskrivning från samma studentgrupp har:
Ulf Inger (klicka på denna rad)


Gösta Hartzell. Studentexamen 10 maj 1954. Därefter värnpliktstjänstgöring, följd av kammarskrivarutbildning i Kungliga Tullverket. Avslutade yrkesbanan 40 år senare som chef för Södra Tullregionen vid Tullverket. Läs hans levnadsbeskrivning genom att klicka här!

Tidningen Norra Skåne uppmärksammade tidigare Gossis-eleven, författaren och juristen Bertil Häggman när han den 29 april 2015 fyllde 75 år. I artikeln beskrivs några av de viktigaste punkterna i Bertil Häggmans levnadshistoria. Klicka här för att se artikeln!
En insats av vaktmästaren Karl "Skorvas" Olsson förändrade en avbruten skolgång till en mera rak sådan och därmed en tursam start på karriärstegen. Läs solskenshistorien om Jerry Rosenqvist före och efter ett slumpartat möte med Skorvas. Tillkommit har Minnet av Hugo "Nollan" Areskoug, en lysande beskrivning av en legendarisk lärare. Klicka här!

Kompis med Rio-Kalle, starka minnen från bombplanen under andra världskriget, utbildning vid Chalmers, åkt Vasaloppet otaliga gånger... En omfattande och intressant levnadsbeskrivning har Kjell Magnusson, student år 1943, inkommit med. Klicka här!


Staffan Ljungmans levnadsbeskrivning från skolåren och en del av fortsättningen är mycket läsvärd. Här beskriver han ingående mycket av skolararbetet men också många händelser utanför skolan. Mycket humor men också gripande på grund av en mycket allvarlig sjukdom. Klicka här!