Den f.d. Gossiseleven Ralph Bergholtz gjorde denna logotype till Gossläroverkets Konstförening. Bilden prydde omslaget till femton landskapsutställningar som ägde rum under åren 1945-1959. Modell till bågskytten var den f.d. eleven Nisse "Pigge" Johnsson, sedermera verksam inom familjeföretaget cykelfabriken King, belägen på Hästhagsvägen i Helsingborg. Bildandet av konstföreningen har Bertil Cavallin, student år 1952, beskrivit på temat "Att spänna sin båge".

Teckningslärare Bo Nordbäck (1906-1991) tog år 1945 vid dåvarande Hälsingborgs Högre Allmänna Läroverk för Gossar initiativet till bildandet av Gossläroverkets Konstförening.


Teckningslärare Bo Nordbäck (1906-1991) var verksam på skolan under åren 1931-1975.
Bo Nordbäck var initiativtagare och ansvarig för Nyårssalongerna under åren 1945-1959.
Porträttet, målat av Tom Fahlroth till Bo Nordbäcks 50-årsdag, skänktes 1993 till Nicolaiskolan av hustrun Kerstin och sönerna Boson och Tomas.

Konstföreningens utställningar under åren 1945-1959 var exposéer som varje år efter jul- och nyårshelgen landskapsvis presenterade de namnkunnigaste inom regionens konstnärer.

1945 inleddes med utställare från Skåne och följdes året därpå av konstnärer från Dalarna, 1947 Västerbotten, 1948 Östergötland, 1949 Blekinge, 1950 Hälsingland, 1951 Värmland, 1952 Södermanland, 1953 Göteborg och Bohuslän, 1954 Uppland, 1955 Småland, 1956 Västergötland, 1957 Halland, 1958 Närke.

1959 avslutades utställningsverksamheten med en retrospektiv utställning med konstnärer från hela landet som deltagit i de respektive landskapsutställningarna under åren.

Under den femtonåriga utställningsverksamheten inköpte konstföreningen för pengar som samlats in genom medlemsavgifter, annonsbidrag, penninggåvor m.m. ett stort antal konstverk. De utställande konstnärerna tyckte att utställningsverksamheten var ett fint exempel på modern och framsynt konstpedagogik och skänkte därför generöst verk till konstföreningens samlingar.

Gossläroverkets Konstförenings samling kom därför efter den avslutande utställningen 1959 att omfatta 206 verk i skilda tekniker.

Samlingen, som idag betingar ett högt värde, överlämnades 1961 som gåva av Gossläroverkets Konstförening till skolan.

Det är därför åtskilliga och sedermera Nicolaiskoleelever som under åren haft den stora förmånen och den unika tillgången att under sin skoltid får uppleva den samtida seriösa konsten i skolmiljön.

Tomas Nordbäck


Nyårssalongen 1953. Teckningslärare Bo Nordbäck med styrelsen för Gossläroverkets konst-
förening. Eleverna från vänster är Lennart Nilsson, Bertil de la Motte, Göran Sundbärg,
Claes Peyron, Anders Emgård och Herbert Laserow. (Bilden från en artikel i Helsingborgs Dagblad den 19 april 1991).

En uppdatering av denna sida är på gång. Några av konstverken från tidigare Nyårssalonger finns att se på inbjudningskort till Nyårssalongens vernissager. Korten, som vi erhållit från Bernt Carlsson, kan du se i ett urval genom att klicka här.

I skoltidningen Fokus från december 1949, förhandsrecenseras några Hälsingekonstnärer som ska ställa ut på Nyårssalongen 1950.