Övriga träffar

Sammanhållningen mellan tidigare Gossiselever, framförallt de som representerar årskullarna på 40- och 50-talet, har efter avslutad skolgång varit förvånansvärt bra. Ofta läser man i lokalpressen om jubileumsträffar där Gossis-elever från tidiga avgångsklasser samlats för att fira de gångna åren.

Men inte bara jubileumsträffar! Även mindre elevgrupper fortsätter att träffas, många regelbundet. Från denna sida kan du genom nedantående index läsa om träffar som inte är direkt jubileumsrelaterade.

Årligt återkommande studentträffar med 1956-års klass LIV4.
Bild och text skapad av Erik Helmer.

1953 års studenter har haft 63-årsåterträff den 25 maj 2016

Gamla Helsingborgs höstgillesstämma 2015

RIII3b 1943 träff den 29 maj 2015 - 72 år efter studentexamen!

Vårträffen för 1958 års avgångklass Ring AIII3

Gillet Gamla Helsingborg 85-års jubileum

Gillet Gamla Helsingborgs vårstämma 2012

1938:or på Memory Lane-träff den 4 maj 2012

RIII3b 1943 träffen den 31 maj 2011. Ladda ner pdf-filen!

RIII3b 1943 träffen den 4 augusti 2010. Ladda ner pdf-filen!

22 april-träffen 2010 hemma hos Arne Bertman.
Flera träffar följde hemma hos Jan Lindman år 2011.
Fortsatte år 2012, 2013, 2014 och 2015.

Tisdagsträffar med Anders Askman och skolkompisar.
Ständigt närvarande hedersgäst är Carl-Bertil Eiman!