Övriga träffar

Sammanhållningen mellan tidigare Gossiselever, framförallt de som representerar årskullarna på 40- och 50-talet, har efter avslutad skolgång varit förvånansvärt bra. Ofta läser man i lokalpressen om jubileumsträffar där Gossis-elever från tidiga avgångsklasser samlats för att fira de gångna åren.

Men inte bara jubileumsträffar! Även mindre elevgrupper fortsätter att träffas, många regelbundet. Från denna sida kan du genom nedantående index läsa om träffar som inte är direkt jubileumsrelaterade.

1953 års studenter har haft 63-årsåterträff den 25 maj 2016

Gamla Helsingborgs höstgillesstämma 2015

RIIIb 1943-träff den 29 maj 2015 - 72 år efter studentexamen!

Vårträffen för 1958 års avgångklass Ring AIII3

Gillet Gamla Helsingborg 85 års-jubileum

Gillet Gamla Helsingborgs vårstämma 2012

1938:or på Memory Lane-träff den 4 maj 2012

RIIIb -43 träffen den 31 maj 2011. Ladda ner pdf-filen!

RIIIb -43 träffen den 4 augusti 2010. Ladda ner pdf-filen!

22 april-träffen 2010 hemma hos Arne Bertman. Jan Lindman har sänt oss text- och bildmaterial. En träff som följdes hemma hos Jan år 2011.
Och som fortsattes nästa år, dvs. 2012, Och även år 2013, 2014 och 2015.

Tisdagsträffar med Anders Askman och skolkompisar. Ständigt närvarande hedersgäst är Carl-Bertil Eiman!