Skolkataloger från den Gamla Goda Gossistiden.

Allt fler önskemål kommer det om att publicera gamla skolkataloger på vår hemsida. Enkelt att ladda ner som pdf-filer till din dator med gratisprogrammet Acrobat Reader. Klicka på önskad rad och ladda ner en pdf-fil för t.ex. utskrift på din printer.

Desto mera invecklat - och framförallt tidsödande - är det att framställa pdf-filer innehållande skolkatalogsidor.

Därför en fråga till våra besökare: Har du tillgång till gamla skolkataloger från 1945 - 1960 och är väl förtrogen med tekniken hur man skannar och skapar en komplett pdf-fil, då är du välkommen att kontakta oss!

Ett antal skolkataloger har vi ändå fått in. Varmt tack till bl.a. Lars Wallin som gjort ett jättearbete med att skanna och sammanställa katalogunderlag för år 1950 samt 1954, 1956, 1957 och 1958 till färdiga pdf-filer.

Lennart Nordh har utfört ett fint arbete med att söka upp och fotografera av 6 äldre årgångar av Gossis skolkataloger, sida för sida. Han har även dristat sig till att hämta hem 1935 års katalog. Denna gamla skolkatalog från före Andra Världskriget har nu blivit tillgänglig här nedan.

Den som verkligen är intresserad av äldre årgångar av Gossis skolkataloger [1900-1963] kan, i likhet med Lennart Nordh, söka fram dessa på Helsingborgs Stadsbibliotek. Stort tack till Lennart Nordh för ett konkret tips. Klicka här!

SKOLKATALOG 1935 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1935 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1935 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1935 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1945 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1945 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1945 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1945 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1946 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1946 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1946 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1946 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1947 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1947 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1947 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1947 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1948 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1948 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1948 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1948 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1949 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1949 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1949 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1949 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1950 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1950 ht GYMNASIEKLASSERNA

SKOLKATALOG 1950 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1950 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1951 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1951 ht GYMNASIEKLASSERNA

SKOLKATALOG 1951 ht REALSKOLEKLASSERNA + STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1952 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1952 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1952 ht REALSKOLEKLASSER
NA
SKOLKATALOG 1952 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1953 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1953 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1953 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1953 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1954 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1954 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1954 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1954 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1955 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1955 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1955 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1955 ht STATISTIK, FÖRENINGAR, ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1956 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1956 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1956 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1956 ht STATISTIK/FÖRENINGAR/ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1957 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1957 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1957 ht REALSKOLEKLASSERNA

SKOLKATALOG 1957 ht STATISTIK/FÖRENINGAR/ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1958 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1958 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1958 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1958 ht STATISTIK/FÖRENINGAR/ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1960 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1960 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1960 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1960 ht STATISTIK/FÖRENINGAR/ORDNINGSREGLER

SKOLKATALOG 1962 ht KOMPLETT

SKOLKATALOG 1963 ht KOMPLETT

SKOLKATALOG 1964 ht PERSONALSIDOR
SKOLKATALOG 1964 ht GYMNASIEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1964 ht REALSKOLEKLASSERNA
SKOLKATALOG 1964 ht STATISTIK/FÖRENINGAR/ORDNINGSREGLER

Skolkataloger för Gossis efterföljare Nicolaiskolan finns även de arkiverade och sökbara på Helsingborgs Stadsbibliotek. Klicka här!