Hans Palenius har sänt oss en bild på 1914 års studenter.
Flickorna tog studenten på Ebba Lundbergs Högre Läroverk för Flickor i Helsingborg den 6 juni 1914 medan pojkarna tog studenten på Högre Allmänna Läroverket i Helsingborg den 30 maj 1914. På bilden ses även en del av skolornas ledning.

Rad 1 från vänster: K. Jerlov, E. Kristoffersson, C. Nordström, A. Ohlsson, Eforus A.G.L. Billing, Rektor M. af Malmborg, Inspektor J. Bååth, C. von Rosen, C. Palenius, N. Paulsson, M. Norén.

Rad 2 från vänster: S. Samuelsson, S. Lindström, E. Bååk, I. Waldemarsson, V. Möller, S. Kjellsson, S. Thorin, A. Håkansson, A. Waad, F. Licht.

Rad 3 från vänster: G. Lundberg, G. Sandström, V. Olsson, H. Schiött, A. Sperlings, K. Persson, S. Ohlsson, K. Borén, A. Klintman, A. Melin, M. Svensson.

Rad 4 från vänster: F. Gunnarsson, O. Lenell, H. Hellichius, J. Bring, N. Lindblad, J. Persson, G. Carlsson, E. Frenne, G. Tuvesson, E. Norén, E. Ljungström, K. Åkerberg.

Rad 5 från vänster: E. Gerge, G. Krok, I. Johansson, H. Johansson, G. Ekstrand, C. Carlén, G. Rönström, T. Andersholm, K. Andersson, E. Bengtsson

För att se bilden i ett större format, klicka här.

Hans Palenius har även bidragit med fler bilder:

Två studentfestbilder från 1922 och 1929

En lärarebild från 1947 med lärare och personal uppställda framför skolans huvudingång

En unik bild av elever och lärarefrån 1920-talet. Bilden tagen uppifrån!