Bengt Stenberg har sänt oss två jubileumsartiklar, båda införda i Helsingborgs Dagblad år 1945 respektive 1955. Båda artiklarna avser 1915 års studenter från Gossläroverket i Helsingborg. Vid 1955-årsjubileet hade Bengt Stenbergs pappa Vilhelm Stenberg, avlidit. Årgångsklassen hedrade sin tidigare klasskamrat genom att lägga ner blommor på hans grav.

Klicka på den övre bilden för att se den i större och tydligare format! Längre ner, under tidningsartiklarna, ses två bilder med anknytning till HD:s artikel från 1945.

 


1915 års avgångsklass på skolgården år 1945 i samband med 30-årsjubiléet. Vilhelm Stenberg står som nummer tre från vänster i främre raden.


Provsittning i skolsalens bänkar! Vilhelm Stenberg sitter som nummer två i näst sista raden från vänster.


Ännu en bild från 30-årsjubileet. Vilhelm Stenberg stående längst ut till vänster i andra raden. Intill honom står Ruben Rausing.

Tomas Nordbäck har initierat en förfrågan om att identifiera personerna som finns på bilden. Av de 17 är i nuläget endast 8 identifierade. Därför en uppmaning till dig som känner igen de övriga nio: Skriv nummer och namn på den eller de du vet namnen på, mejla din uppgift till info@gossis.se

1. Vilhelm Stenberg 2. Ruben Rausing. 3. Okänd. 4. Holger de Fine Licht. 5. Okänd. 6. Tryggve Eneroth. 7. Okänd. 8. Okänd. 9. Okänd. 10. Okänd. 11. Arthur Ramfors. 12. Gustaf Renvik. 13. Thorsten Gider. 15. Einar Banck. 16. Okänd. 17. Okänd.