Skingrade för vinden - nu åter i Helsingborg

Unga fjärderingare och abiturienter för femtio år sedan, nu med ett långt yrkeslivs erfarenhet i bagaget, samlades den 5 maj en av avgångsklasserna från Gossis 1962 - RIV4b - för att återknyta kontakter. Gossläroverket var på den tiden en sträng skola där eleverna tilltalades med efternamn och lärarna med adjunkt eller lektor. Den som alla kommer bäst ihåg är dock den legendariske vaktmästaren, Skorvas kallad. Klassen har återsamlats tidigare, inte på jämna tiotal utan på primtalen, som det anstår en realklass.

Få bor kvar i Helsingborg. Klasskamraterna kommer som längst från Wien i söder och Westport, USA, i väster men alla har en särskild känsla för staden. Under jubileet besöktes den gamla skolbyggnaden, nu ett läckert kontor. På Rådhuset berättade Kjell Lundin, kommunfullmäktige, och Mikael Skoog, kommunstyrelsen, om Helsingborgs spännande framtidsplaner. I Domsten berättade konstnären och Helsingborgskännaren Tomas Nordbäck i ord och bild om klassens legendariska lärare. Jubileumsmiddagen intogs på Pålsjö krog medan solen gick sänkte sig i ett glittrande Kattegatt.

HANS SJÖSTRÖM/THOMAS JOHANNESSON

Deltagare vid RIV4b jubileum den 5 maj 2012

1a raden fr v: Thomas Johannesson, Jonny Palmkvist, Lennart Rantzow, Christer Gyllerup, Jan Noreke, Göran Fries

2a raden fr v: Rolf Edelman, Tommy Jönsson, Christer Gedda, Lennart Nord, Lars-Olof Oldén, Christer Ljungsten, Torsten Nilsson, Bo Sterner, Hans Sjöström och, längst bak, Bo Bergman

Hur såg dessa gentlemän ut för drygt 50 år tidigare? Klicka här!