Fyra gossar från avgångsklass RIIIb, år 1943 har den 29 maj 2015 firat en studentträff - 72 år efter studentexamen!


Runt bordet syns fr.v. Ingvar Landqvist, Erik Ahnborg och Nils Gunnar Toremalm. Kjell Magnusson fanns bakom kameran.

Då var det dags att fira ytterligare en studentträff – denna gång 72 år efter studentexamen. Ett sådant sammanträffande börjar att få lite ”respekt” med sig. Den höga åldern har naturligtvis påverkat antalet kamrater, som haft möjligheter att delta i denna träff, men lyckligtvis har kvaliteten på dem, som närvarit, kunnat hållas på en förvånansvärt god nivå.

Deltagare i denna studentträff var Erik Ahnborg, Ingvar Landqvist, Kjell Magnusson och Nils Gunnar Toremalm. Den höga åldern på de närvarande belystes av Erik Ahnborg, som konstaterade, att det totala antalet år, som de fyra veteranerna representerade, var lika med det antal dagar, som ett normalår innehåller.

Mest långväga ifrån kom Erik, som kört bil från Stockholm till Helsingborg. Ingvar, Nils Gunnar och Kjell kom i gemensam bil från Trelleborg, Malmö och Lund.

Efter parkering av bilarna tog vi en av de mindre färjorna från Knutpunkten till Helsingör. Här vandrade vi runt på gamla välkända Stengade, gjorde lite inköp och stärkte oss med öl och smörgås.

En liten promenad tog oss till den mycket moderna och mycket berömvärda biblioteksbyggnaden och museibyggnaden, båda nära den tidigare varvsbyggnaden i Helsingörs hamn. Efter att ha beundrat dessa arkitektoniska ”underverk” gick promenaden åter till färjan.Tillbaka på Knutpunkten i Helsingborg åkte vi upp till Gamla Slottsvångsskolan, där vi gjorde ett kort besök på Skolmuseet. Vi hade inte bokat tid på museet, vilket gjorde det inte möjligt för oss att göra ett längre besök. Vi fick dock möjligheter att förbereda oss inför ett kommande längre besök på museet, då det även blir vår avsikt att kunna överlämna en del skrivet materiel till museichefen.

Tanken var att avsluta vårt lilla besök i Sundets Pärla med en måltid. Så blev det också. Med tanke på alla de trappsteg, som tidigare så många gånger tagit oss från Kärnan nedför terrasstrapporna och senare tillbaka upp för alla trapporna, valde vi denna gång att använda oss av Terrasshissen i båda riktningarna.

Nedanför Terrassen sökte vi upp en liten trevlig restaurang mitt för huvudingången till St. Maria kyrka. Här inmundigades en enkel men smakfylld anrättning under samtidigt ”snack” kring våra kära och välkända platser närmast intill. Om hälsan står oss bi emotser vi med största glädje ytterligare besök vid vårt Gamla Gossis!

Kjell Magnusson