1953 års studenter har haft 63-årsåterträff den 25 maj 2016

På bilden syns från vänster till höger: Leif Nilsson (RIIIb), Bengt Svensson (RIIIb), Gert Rönnlid (RIIIa), Lars Påhlsson (LIV), Staffan Örneskans (LIV), Lars Rydbeck (LIV), Bertil Nilsson (LIV), Jan-Eric Paulsson (LIV) och arrangörerna Rolf Kaméus (RIIIa) och Mats-Åke Hugoson (RIIIa).

Den 25 maj 2016 träffades ett antal – tio – något till åren komna gentlemän och studenter från 1953 års studentkull hemma hos Mats–Åke Hugoson på Bäcka gård i Rydebäck för 63–årsåterträff.

Av dessa tio var fem latinare och fem realare – tre från RIIIa och två från RIIIb.

Totalt var man år 1953 69 stycken och av dessa är dokumenterat 30 avlidna, 39 bör fortfarande vara i livet och arrangörerna har adresserna till 28 av dem.

Vi träffades kl 13.00 och efter en ”välkomstdrink” och ”sillasmörgås” satte vi oss till bords och inmundigade en läcker vårlunch – varmrökt lax och färskpotatis. ”Nostalgipratet” hade redan kommit igång och under lunchen fick var och en tillfälle att berätta lite om hur livet gestaltat sig efter studentexamen. Det blev en mycket intressant och trevlig eftermiddag och samtliga verkade ha trivts med vad de uträttat och levde nu ett välförtjänt pensionärsliv – en del var fortfarande aktiva och engagerade på olika sätt.

Det var många minnen som ventilerades innan vi skildes åt efter att avslutat lunchen med kaffe och avec och bestämt att vi skall träffas nästa år igen – den 31 maj. Vi hade naturligtvis också fått hälsningar från några av de, som ej hade möjlighet att delta i år. Vi träffades först vart femte år – från 40–årsjubileet – men har sedan 55-årsträffen träffats varje år med undantag för 2015 då vi fick ”ställa in” p g a sjukdom.

Hälsningar

ROLF KAMÉUS