Så här sänder du oss foton och andra bilder som har anknytning till Gossis fram till år 1960:

Papperskopior, negativ eller diapositiv:

Scanna in dem i jpg-format (eller låt en fotofirma göra det till en CD) i en storlek på ca 500 Kb per bild. Valfritt format på bilden.

Kopiera bilderna till din dator från fotofirmans CD, alternativt hämta bildfilerna från din dator och sänd dem i ett mejl med adress

info@gossis.se

För säkerhets skull, sänd en kopia av ditt mejl även till gossis@idmansinstitut.se

Glöm inte att ange avsändaren!

Avancerat
Har du många bilder du vill visa och är avancerad datoranvändare? Då kan du skicka ända upp till 100 MB till oss. Men – har du flera bilder, måste dessa i så fall först samlas i en mapp. Denna måste, för att kunnda sändas, konverteras till en s.k. zip-fil.

Ett speciellt zip-filprogram krävs för detta ändamål och kan, om den nu inte finns på din dator, laddas ner från Internet. Här är en av adresserna du kan ladda ner från:

http://www.zipitfast.com

Fler (gratis!) zipfilprogram hittar du på Google. Sök med orden zipfile freeware

Zipfilen, som du skapat, skickar du iväg över ett gratisprogram som heter mailbigfile och har hemsidan

http://www.mailbigfile.com

Följ programmets instruktioner för att sända zip-filen.
Vi får, när filen är sänd, ett e-postbesked som berättar att filen anlänt och är klar att laddas ner i vår dator.

Bra att veta om du även vill skicka iväg material till andra där ditt material inte ryms i mottagarens mailbox!