F

Från Bosse Andersson har vi fått ett knippe bilder från början av 1960-talet.

Bosse gick på Gossis 1960-1965, först realskola och därefter latinlinjen.

"Hoppade sedan av och ägnade mig åt pop-musikens underbara värld, bl.a. Club Zeptett på Gröningen. Sedan som ljudtekniker i ett antal år, körde taxi och hamnade slutligen i det psykologiska försvaret. De sista åren före pension jobbade jag som kanslist i Påarps GIF."

Hälsningar

BOSSE ANDERSSON

Docent Ernst-Olof Percy (religionshistoriker) på skolresa med kyrko- och klosterbesök i Helsingør


Måttligt intresserade elever störde inte docentens utläggningar….

Finn Berggren (geografi och biologi) på Råå båtvarv för vårputs


Finn Berggren (geografi och biologi) på Råå båtvarv för vårputs


Finn Berggren ca 20 år senare vid fonduegryta i hans kök i Lund


Karl Eriksson, alias Hårde Karl, (klassiska språk) på Ny Carlsberg Glyptotek


Karta studeras vid Køpenhamnsbesöket


Karl leder trupperna med fast hand genom Glyptoteket


Karl med ett av Glyptotekets finaste föremål (numera innanför pansarglas)