Några bilder från Lars Erik Gewallis bror Bengt, som efter realskola och gymnasium på Gossis tog studenten 1970.

Realexamen 1967 klass 44b

Uppifrån vänster: Björn Hermansson, Peter Velden, Sten Falkenström,Jan-Inge Andersson, Bo Carlsson, Bengt-Erik Svensson, Bo Frostne, Kenneth Pettersson, Lars Holmström, Sivert Salomonsson.

Rad 4 uppifrån: Mats Palmgren (stående), Ulf Jönsson, Ulf Edroth, Marian Orlowski.

Rad 3 uppifrån: Thorsten Eriksson, Carl Töllborg, Matts Jurgén, Mats Lind, Jan-Inge Back.

Rad 4 (längst fram): Tommy F. Persson, Kaj Nyström, Bengt Gewalli, Tommy K. Persson, Håkan Sahlberg, Thomas Nelson, Björn Ebbersten, Leif Nilsson.

Klassföreståndare är Gunvor Jönsson (stående längst ut vid höger pelare).

Tillbaka till Lars Erik Gewallis sida 1