Gillet Gamla Helsingborg firar sitt 85-årsjubileum

Gillet Gamla Helsingborg firade sitt 85 årsjubileum lördagen den 16 november 2013 på Parapeten.

Eftersom det var extra högtidligt, hade respektive gillesbröders äkta hälfter också inviterats. Tillsammans med den förstärkta dubbelkvartetten ur Kvartettsångarsällskapet, var vi 170 personer som njöt av god sås, vältempererat vin och munter samvaro.

Vid de sedvanliga stämmoförhandlingarna parenterades gillesbröder som gått ur tiden. Men det valdes också in ett antal nya bröder.

Åldermannen höll ett uppskattat tal om fabrikören och entreprenören Eric Ruuth. Sångarna hade dagen till ära en utökad och uppskattad repertoar.

Riksdagsmannen Kent Härstedt tackade som representant för de nyinvalda brödernas inval i Gillet.

Åldermannen Bengt Lindskog harangerade Gillets skattmästare Curt Salomon-Sörensen för hans utmärkta insatser som styrelsens skattmästare under många år och utdelade Gillet Gamla Helsingborgs stora medalj i guld till broder Curt.

På neanstående bild flankeras gillesmästare Tomas Nordbäck av de två färska gillesbröderna Göran Guggenheimer och Bo Damberg.