Den 15 september 2013 slog bomben ner på vår hemsida. Google meddelade att vår hemsida var utsatt för s.k. malware, dvs. någon hade kommit över lösenordet till sajten. Därefter skedde ett omfattande intrång på webbplatsen med avsikt att infektera platsens filer. En mängd scripttillägg hade utförts. Script som kunde innebära att besökarens datorinnehåll skadats eller, i värsta fall, gjorts tillgängligt för utomstående.

Vår leverantör one.com kontaktades omedelbart. Mycket snabbt gjorde man en stor undersökning för att finna hur många filer som infekterats.

Inte mindre än 309 filer var infekterade. Ett omfattande arbete startade. Lösenord till såväl sajten som epostfunktionen måste bytas. Mest tidsödande var att vi själva måste radera hela sajtens innehåll och därefter, från en extern backupmapp, fil för fil och mapp för mapp, ersätta de tidigare infekterade filerna och mapparna.

Korrespondens med one.com var föredömligt bra. Snabba svar med goda råd resulterade i att sajen nu är igång igen. Även på sökmotorn Google.se var man snabba på att ta bort de tidigare förekommande varningarna i samband med sökning på beteckningen gossis.

Varför just Gossis.se?
Den stora frågan är varför man valt ut just vår hemsida som mål för hackerattacken. Sajten är ju helt ideell, det finns inga harmfulla inslag som kan locka till okända irrfärder till riskabla sajter. Kanske valdes sidan ut som träningsobjekt inför de hackerattacker som under samma tidsperiod drabbade en rad storföretags hemsidor, däribland SJ och Helsingborgs stad.

Nu är det bara att hoppas att vår hemsida i fortsättningen ska få leva ifred och fortsätta att glädja alla som haft någon anknytning till Högre Allmänna Läroverket innan skolan bytte namn till Nicolaiskolan.

Skulle du, som besöker hemsidan, upptäcka att t.ex. någon länk inte fungerar, är vi tacksamma för ett besked från dig på vår mejladress info@gossis.se

Slutligen vårt varma tack till den utomordentliga supporten på one.com

Gossis.se