Tre tidningsklipp från HD den 8 maj 1959 insända av Niels Sylwan:

Till sida Stundentexamen