Den välkända Gossis-profilen med sitt röda tegel och koppartak stod färdig år 1898. Först som högre allmänt läroverk för gossar. Under 1960-talet blev byggnaden gymnasieskola för både pojkar och flickor. Idag används den som ett kommunalt uthyrningsprojekt för huvudsakligen kontorsverksamhet.

Men hur såg det dessförinnan ut på den plats där så många elever utbildats och fostrats? Området är onekligen historiskt! Redan på 1300-talet fanns det på ungefär samma plats ett dominikankonvent vars verksamhet var igång till mitten av 1550-talet. Tack vare de utgrävningar som fortlöpande gjorts under senare tid, har man kunna få fram en bra bild över hur byggnationen på den tiden såg ut. Ett ämne som starkt fängslat helsingborgaren Bengt Lindskog. En person känd för att även stå bakom idén och förverkligandet av den på Stortorget i Helsingborg detaljrika husmodellen av stadens kärna som den såg ut på 1400-talet.

Den 2 juni 2009 var det så dags att inviga ännu en bronsmodell av gamla Helsingborg med Bengt Lindskog som initiativtagare, ännu en gång. Nu med det gamla dominikankonventet som motiv.

Tomas Nordbäck, välkänd helsingborgskonstnär, är den som utfört det konstnärliga arbetet. Tomas står också som formgivare för den modell som finns på Stortorget. Det i Helsingborg kanske mest kända av Tomas verk är "Sundets Pärla", uppförd i korsningen Drottninggatan/Ålgränden.

Här nedan några bilder från invigningen av det allra senaste verket. Dessutom några detaljbilder från modellens sockel varav en visar hur det då verksamma konventet var placerat i förhållande till dagens Gossis/Nic-byggnad. Invigningen har uppmärksammats bl.a. av Helsingborgs Dagblad.Tomas Nordbäck (närmast), som står bakom den konstnärliga utformningen av bronsmodellen, tillsammans med initiativtagaren Bengt Lindskog

Modellen, i skala 1:100, är framställd i patinerad brons. Den är pietetsfullt placerad strax utanför Rosenträdgården, bara några hundra meter från den idag så välkända Gossis/Nic-byggnaden.På modellens sockel finns ett flertal informationsplattor som berättar om modellen. På sockeln visas bl.a. hur konventet var placerat i jämförelse med dagens byggnad.

 

 


Det var denna byggnad, märkt A på bilden, helgad åt Sant Nicolaus, som blev ursprunget till att Högre Allmänna Läroverket år 1959? döptes om till Nicolaiskolan, allmänt kallad Nic.

Sant Nicolaus, föddes i Grekland år ca 280 e.K. och vördas som helgon inom den katolska kyrkan.