År 2015 års höstgillesstämma

var traditionellt förlagd till Restaurang Parapeten och källarmästare Svensson bjöd lika traditionellsenligt på välanrättad gås.

Vi var 131 gillesbröder som hade hörsammat inkallelsen och blev under måltiden som vanligt underhålla med skön sång av en förstärkt dubbelkvartett ur Helsingborgs kvartettsångarsällskap.

Åldermannen presenterade 7 nyinvalda och parenterade vid samma tillfälle de bröder som gått bort sedan vårgillestämman. Likaså försågs 2 st. kavajslag med 2 st. hederstecken i silver till bröder som varit aktiva 25 år i Gillet.

Kvällens stora händelse var när gillesbrodern Gustaf Wingårdh redogjorde för familjen Wingårdhs liv och leverne i Helsingborg. Med stor inlevelse och kunskap lät Gustaf oss få följa med på en framgångsrik affärsrörelse grundad av August Wingårdh. Vid 24 års ålder blev August egen företagare med inriktning på artificiella gödningsämnen och utsädesfröer.

Hans rörelse utvecklades i synnerligen snabb takt och kom att omfatta även andra intresseområden. Verksamheten utvecklades successivt och tyngpunkten kom mer och mer att förskjutas mot fabrikation. August Wingårdh blev sålunda en skapande industriman vars verksamhetsfält även kom att sträcka sig utanför landets gränser. Grundandet av Gullhögens Bruk i Skövde kom att bli kronan i hans idoga verk.

Ett synnerligen intressant föredrag om en 24-åring som med två tomma händer utvecklade ett företag av gigantiska mått.

Gustaf Wingårdh blev entusiastiskt harangerad för ett spännande och initierat föredrag.

Åldermannen Bengt Lindskog assisterad av Gillesskrivare Kaj Stenberg tillslöt kistan efter en som vanligt spännande afton i nostalgins tecken.

TOMAS NORDBÄCK (Gillesmästare)


Gillets styrelse

Stående från vänster: Konrad Ek (ersättare för bisittare). Kaj Stenberg, gillesskrivare. Mikael Johansson (ersättare för bisittare).

Sittande från vänster: Tomas Nordbäck (gillesmästare). Bengt Lindskog, ålderman. Curt Salomon-Sörensen, skattmästare.

Några fler bilder från höstgillesstämman