Jan Lindman har ännu en gång träffat de närmaste klasskompisarna!

Den 22 april 2010 träffades fyra stjärnelever från 1950-talet hemma hos Arne ”Pelle” Bertman i Helsingborg på en s.k. herrmiddag, där minnen från vår Gossis period diskuterades och värderades. Sammanfattande rubrik efter träffen: "En intellektuellt högtstående konversation med gamla polare".

De långväga gästerna var Björn Lindquist och Claes Nermark, båda från Lund.


Bilden ovan fr. v. Arne Bertman (dagens värd), Björn Lindquist, Jan Lindman, Claes Nermark...


...vilket logiskt betyder att ovanstående herrar från vänster är Arne Bertman, Björn Lindquist och Claes Nermark!

Herrmiddagen följdes 2011, 2012, 2013 och 2014 av herrträffar där aktuella teman diskuterades. Klicka här!
Men redan år 2009 lade Jan Lindman grunden till de kommande träffarna under en jubileumsträff
. Klicka här!