Memory Lane-möte 4 maj 2012. 1938:or inskrivna på Gossis hösten 1949

Översta bilden från vänster: Roland Sjöö, Jan Lindman och Sven-Åke Tilly.
Nedersta bilden från vänster: Margareta Sjöö, Alva Lindman och Ella Greta Tilly. (Våra fruar. Dessa tre tappra kvinnor har stått ut med oss gamla gossar sedan 1960 talet.) Förtjänar en plats på  hemsidan, tycker jag.
 
Jan Lindman