Ulf Ingels har inventerat sitt fotoalbum och hämtat upp en tre tidiga klassfoton från 1944, 1946 och 1947


Klass 35b ht 1944. Klassföreståndare B. Granström
 
Bakre raden fr. vänster: Bengt Åström, Östen Regårdh, Sven Wihlborg, Kjell Malmgren, K, Haellqvist, K. Andersson, S. Larsson, Göran Nilsson, Karl-Erik  Månsson, Kjell- Åke Sydmark
 
Mittraden fr. vänster: Kjell Friberg, R. Sjöberg, Börje Rydberg, Lars Erik Bergström, Thore Swahn, Hasse Peterson,  Bengt Andersson( senare Arnekull), Ulf Ingels, Axel Wingårdh, klassföreståndare B. Granström
 
Längst fram fr. vänster: Lennart Nilsson Tor Lindberg, Rune Ahlström, Staffan Bergengren, Lars Ohlsson, Robert Nilsson, Gösta Carlsson, Bengt Forsberg, Stig Olsson, Lennart Johnsson, Bernard Ingelsson


Klass 55b ht 1946. Klassföreståndare Åke Nilsson
Överst fr. vänster:  Rune Ahlström, Jan Holst?, Karl- Erik Månsson, Boris Weiman, Ulf Armtoft, Sven- Olof Carlsson ,Hans-Börje Wallenholm, Allan Westergren, Lars Olsson
 
Mittraden från fr. vänster:. Lars Ragnartz, Bengt Wallin, Lars-Erik Bergström, Axel Wingårdh, Carl Gustav Mellbin, Torsten Larsson, Anders Leijonflycht
 
Främsta raden fr. vänster: Tor Lindberg, Ulf Ingels , Stig Olsson?, Bertil Jonsson, Jan-Erik Rosengren, Hasse Peterson, Gösta Karlsson? Stig Stenroth, Tore Svahn

Klass RI3b, årgång 1947-48
Överst fr. vänster:  Axel Wingårdh, Olof Oskarsson, Franz Bauman, Ulf Ingels, Tor Lindberg, Carl-Gustav Mellbin.

Mellanraden fr .vänster: Hasse Peterson, Per Laurin. Eve Johansson, Lars Josefsson, Sven Sewring, Rune Ahlström

Främre raden fr. vänster. Bertil Robertsson, Bengt Rasmusson, Klassföreståndare Erik Gustavsson, Tore Siver, Bengt-Arne Larsson (numera Lembke).