Lennart Rantzow har sänt oss en klassbild från hösten 1961 föreställande klass RIV4b, ett halvår före studentexamen


Klass RIV4b ht 1961
 
Nedersta raden från vänster:
Bengt Bergström, Gunnar Pehrsson, Jan Noreke, Ove Norén, Göran Fries, Lennart Åbjörnsson, Jan Erwall och Torsten Nilsson.

Mellanraden från vänster:
Christer Gyllerup, Sten Lindgren, Thomas Johannesson, Lennart Rantzow, Jonny Palmkvist, Hans Sjöström, Christer Gerward, Rolf Edelman, Christer Ljungsten (Nilsson) och Bo Sterner (Persson).

Övre raden från vänster:
Christer Gedda, Rolf Castor (Pålsson), Tommy Jönsson, Lars-Olof Oldén (Persson), Bo Bergman, Lennart Åkerman, Lennart Nord (Nilsson), Leif Thelander och Per Ekborg.

Hur ser gossarna ut drygt 50 år senare? Kolla här!