Rolf Servin har gjort ett bra jobb genom att komplettera sitt insända klassfoto från 1954, klass 15e, med en snyggt numrerad kopia och en väldisponerad namnförteckning. Man bockar och tackar!


1954 Realskolan 15e

Rad 4
1 Jerker Jönsson, 2 Ulf Råvik, 3 Lars Wilhelmsson, 4 Leif Håkansson, 5 Kerry Kempe, 6 Rolf Servin

Rad 3
7 Anders Wiksten, 8 Lars Lindahl, 9 Kurt Andersson, 10 Lennart Larsson, 11 Arne svensson, 12 Jan Sjöstrand,
13 Titus Jacubec, 14 Bo Morwing, 15 adjunkt Olle Helander

Rad 2
16 Lars Pihlqvist, 17 John Bagger-Jörgensson, 18 Leif Mingert, 19 Rolf Axelvall, 20 Lennart Ekroth, 21 Bo Möller,
22 Arne Pettersson, 23 Sven Gunnemo, 24 Hans Ljungström

Rad 1
25 Anders Planander, 26 Bengt Bild, 27 Leif Hertzmann, 28 Per-Anders Frankel, 29 Hans Nicklasson, 30 Måns Olsson, 31 Juri Saar, 32 Bert Jeppson, 33 Björn Merker, 34 Lars-Berne Mårtensson, 35 Leif Mårtensson,
36 Hans-Olof Olsson, 37 Thomas Johnsson