Klass 35a från år 1952 finns nu att beskåda på hemsidan tack vare Björn Tamner som också står för bildtexten.


Översta raden från vänster: Per-Olof Johansson, Karl-Erik Arthursson, Hasse Paradis, Thord Bengtsson, Lars Eskilsson, Kaj Sandrup, Nils-Göran Bengtsson.

Andra raden uppifrån från vänster: Harry Rosén, Jan-Olof Lindstrand, Sven-Erik Erlö, Alarik Wachtmeister, Sven Karlsson, Jan Svensson, Lars Boström, Ulf Erlandsson, Nils-Erik Svärd, Stig Göran Hansson.

Tredje raden uppifrån från vänster: Kjell Höjman, Lennart Lundberg, Bo Lundberg, Kenneth Karlsson, Nils Jönsson, Pekka Räikkönen, Kjell Andersson, Bertil Andersson, Anders Borgh, Göran Selander.

Sittande från vänster: Rolf Svensson, Kjell-Åke Johansson, Björn Tamner, Bo Johnsson, Bert-Inge Lähnn, Adjunkt Hans Scheutz Klassföreståndare (kärleksfullt omtalad som Hampus.) Jan Stjärnegårdh, Bengt Göran Bengtsson, Rolf Brandt, Olle Olsson.

Frånvarande: Ingmar Karlsson.