Klassfoto av klass 13a från 1962 har sänts in av Tord Wendt. Man tackar för bidraget!
Tord har även bidragit med en namnuppdatering på Lars Erik Gewallis unika klassbild från 1961-1962. Se bildsidan här!

Klass 13a vårterminen 1962
Bakre raden: Anders Hermansson, Krister Jacobsson, Lars Dupont, okänd, Göran Aulin,Tord Wendt, Dag Lauritzson, Ulf LöfwaIl, Ulf Johansson, Björn Hellsten, okänd, Ingvar Wemmert

Mittraden: Lars-Erik Gewalli, Leif Olsson, Kent Wilhelmsson, okänd, John Sandberg, Karin Cederwall, Bengt Sjöholm, okänd, Herbert Rosling, Lars Johansson, Kjell Ingvar Artursson

Främre raden: Björn Strömqvist, Thomas Pauly, Jan Ahlström, Lars Frohm, okänd, Staffan Larsson, okänd, Peter Fridström, Lars-Göran Skog, okänd, Mats Mårtensson, Nils-Arne Månsson