Klassfoto av klass 33a från 1965 har sänts in av Thomas Jingskog.
1965. Klass 33a
Övre raden från vänster: Thomas Frost, Magnus Glad, Bert Falkman, Carl-Ragnar Hellberg, Tomas Ek, Peter Sjögren, Tomas Fex, Paul Klang, Mats Kjellin, Kjell-Åke Närvik, Per Palmgren, Bernt Andersson

Mellersta raden från vänster: Jonnie Johansson, Kennet Paulsson, Ola? Tenne, Jan Svensson, Lars-Göran Segerström, Per? Tenne, Lars Steen, Thomas Jingskog, Stefan Helgertz, Einar Lantz, Bengt Svensson, Greger Bech-Larsen

Nedre raden från vänster: Sigvald Goffeng, Björn Frank, Bertil Wieslander, Hans Jansson, Lars Tornérhielm, Kenneth Fredriksson, Bengt Lindemalm, Sven-Olle Mårtensson, Alf Johansson, Tommy Wiberg, Ingvar Ring

Klassföreståndare: Lennart M Hörman

Tillbaka till indexsida Klassfoton