Lars Wiegert har sänt oss ett klassfoto av klass RIII4c från 1962. Tackar för det!

Höstterminen 1962
Främre raden sittande från vänster:
Anders Stoltz, Lars Alfons, Ahto Jondorf, Andreas Pauli, Lars Seligman, Lennart Wittrup, Per Christiansson, Bernhard Sperling, Lars Nordstedt

Mellanrad från vänster:
Hans Andersson, Bengt Stenberg, Leif Olsson, Lars Wiegert, Hans Nilsson, Jan Hackell, Gert Fingal, Bo (Svensson) Källsner, Bertil Lyberg, Klas-GöranHultbom, Alf Bengtsson

Bakre rad från vänster:
Knut Lindell, Jörgen Schultz, Lennart Hulthen, Bo Ernbert, Mats Steinert, Lars Gottschalk, Henrik Forssell, Lars Olov Larsson, Mats Lindén, Björn Ringesten, Rolf Leire

Tillbaka till Klassfoton indexsida