Fler klassfoton
Från Lars-Eric Berg har dessa två klassfoton sänts in. Tack, Lars-Eric!

Klass 25c år 1950

Högst upp till höger klassföreståndare lektor Malmborg "Svärfar".

Nedre raden från vänster:
Per Nordahl, Gösta Bengtsson, Anders Pyk, Lennart Henrikssson, Bengt-Erik Svensson.

Rad 1 från vänster:
Folke Bryngelsson, Arne Bertman, Claes Peyron, Jan-Erik Hjort, Sven-Olle Rothstein, Sune Nymberg, Hans-Göran Arlock.

Rad 2 från vänster:
Björn Lindqvist, Håkan Göthe, Tommie Hedström, Anders Meinl, Claes Becker, Roland Sjöö, Leif Johansson.
Rad 3 från vänster: Sven Olsson, Berhard Henricson, Leif Wahlberg (f.d. Persson), Hans Bredhe, Björn Martinsson, Olof Tengroth.

Sista raden från vänster:
Lars-Eric Berg, Sven Wahlberg (fd Persson), Börje Holtendal(fd Hansson), Arne Pålsson, Bengt Stenberg, Lars-Erik Bengtsson, Lars Hellberg.


Klass 55c år 1953

Nedre raden:
Lars-Erik Bengtsson, Okänd, Sven Olsson, Bengt-Erik Svensson, Lektor Liljeqvist (klassföreståndare), Olof Tengroth, Per Nordahl, Klas Becker, Folke Bryngelsson, Arne Pålsson

Rad 1 från vänster:
Lennart Henriksson, Okänd, Sven Wahlberg (f.d. Persson), Börje Holtendal (f.d. Hansson), Anders Pyk, Björn Martinsson, Lars-Eric Berg, Hans Bredhe, Bengt Stenberg, Hans-Göran Arlock

Rad 2 från vänster:
Björn Lindqvist, Gösta Bengtsson, Sven-Olle Rothstein, Max Garsten, Sune Nymberg, Tommie Hedström, Håkan Göthe

Övre raden från vänster:
Lars Hellberg, Roland Sjöö, Jan-Erik Hjort, Georg Kalin, Leif Wahlberg (f.d. Persson)

Tillbaka till Klassfoton indexsida