Rolf Castor har bidragit med tre klassfoton

Hans Tellander har, efter vår efterlysning om eleverna på översta bilden, sänt oss namnuppgifter som är i det närmaste säkra.

Klass LI41952

Överst från vänster: Hans Tellander, Ingmar Lundqvist, Bo Ramfors,Åke Hagstrand, Alf Rausing, Jan Pålsson, Lars Olle Armgard.

Mellersta från vänster: Paul Blimming, Bo Damberg, Anders Ohlsson, Kjell Åke Pettersson, Zet Jacobsson, Göran Blanck, Göran Bergendal, Kjell Magnusson, Sven Åke Rosén, Rolf Nylander.

Nederst från vänster: Okänd, Rolf Gustafsson, Ulf Nilsson, Göran Gunnarsson, klassföreståndare lektor Folke Pettersson, Lennart Nilsson, Bertil de la Motte, Göran Ramfors, Bertil Norrsell, Göran Johansson. Saknas på bilden: Erik Helmer, Boris Roslund, Bengt Carlander, Paul Gordon och Leif Wennick.

Klass 25b 1954

Övre raden Lars Erik Ebbersten, Börje Pehrsson (klassföreståndare), Okänd, Bengt Soneson, Göran Karlsson (Björving), Staffan Ohlsson, Folke Andersson, Gunnar Istrell, Rolf Pålsson, Åke Leo, Lennart Åbjörnsson, Bertil Palmgren, Lennart Paradis, Lars Lindahl

Mellersta raden Okänd, Bert Tapper, Okänd, Kjell Åke Paulsson, Lars Erik Carlsson, Okänd, Sjunne Fredlund

 Nedersta raden Bertil Månsson, Christer Artursson, Nils Olof Svensson, Okänd, Rolf Andersson, Okänd, Rolf Edelman, Börje Ljunggren, Hans Sjöberg, Okänd, Krister Kronvall 

Klass 35b 1955

Övre raden Okänd, Lennart Åbjörnsson, Nils Olof Svensson, Sjunne Fredlund, Gunnar Istrell, Rune Fälth, Bengt Soneson, Lars Ebbersten, Krister Kronvall, Lars Lindahl

Mellersta raden Okänd, Okänd, Bert Tapper, Åke Leo, Okänd, Okänd, Rolf Pålsson, Staffan Ohlsson, Göran Karlsson (Björving), Ingvar Jönsson, Okänd, Okänd, Bertil Månsson, Lennart Paradis, Hans Sjöberg, Börje Ljunggren

Undre raden Folke Andersson, Christer Artursson, Bertil Palmgren, Bengt Borg, Arne Källsbo (klassföreståndare, geografi, historia), Rolf Edelman, Jörgen Waltermark, Bruno Fredlund, Rolf  Andersson

Till indexsida Klassfoton