Tre bidrag från Erik Areskoug: Foto av klass 25d från hösten 1954, klass 35d från hösten 1955, klass 45e från våren 1957.

Klass 25d, 1954:
Övre raden: Jan Belfrage, Ingemar Tellenbach, Lars Holst, Kenneth Lindström, Klas Helmersson, Ulf Hermodsson, Jan-Olof Forssell, Lars Ferm

Mellanraden: Lennart Borg, Krister Nordberg, Kaj Stenberg, Lars-Olof Garvell, Carl Johan Garsten, Jon Levis-Jonsson, Mats Stenqvist, Lars-Erik Paulsson, Bertil Hallberg, Bengt-Göran Kollberg-Johnsson, Hans Laufeld. Stående: adjunkten Alf Andersson

Nedre raden: Ingemar Aasa, Jan-Erik Holmberg, Rolf Gisel-Ekdahl, Christer Liedgren, Björn Inger, Gunnar Sandberg, Toomas Linnuste, Björn Helander, Göran Boldt, Per Thörning, Erik Areskoug, Claes Lissing

Saknas på bild: Anders Asteman, Per Rosling


Klass 35d, 1955:
Nedre raden: Jan-Erik Holmberg, Per Rosling, Jon Lewis-Jonsson, Bengt-Göran Kollberg-Johnson, adjunkt Helge Jahn, Per Thörning, Göran Boldt, Christer Liedgren, Lars Holst

Mellanraden: Jan Belfrage, Juri Kann, Erik Areskoug, Anders Asteman, Björn Helander, Lars-Erik Paulsson, Mats Stenqvist, Klas Helmersson, Björn Inger, Hans Laufeld, Jan-Olof Forssell

Övre raden: Krister Nordberg, Eivind Rasmussen, Lennart Borg, Kenneth Lindström, Lars-Olof Garvell, Carl Johan Garsten, Ingemar Tellenbach, Kaj Stenberg, Claes Lissing, Lars Nilsson, Lars Ferm

Saknas på bild: Rolf Gisel-Ekdahl, Bertil Hallberg, Ulf Hermodsson


Klass 45e, 1957:
Nedre raden: Bo Lannerstad, Björn Helander,Mats Stenqvist, Kaj Stenberg, Carl Johan Garsten, Bengt Wahlén, Lars Holst, Björn Inger, Göran Boldt, Jan Belfrage

Andra raden: Kenneth Lindström, Lars-Erik Paulsson, Lennart Borg, Anders Asteman, Christer Liedgren, Tor Holmström, Jan-Olof Forssell, Lars-Olof Garvell, Hans Laufeld

Tredje raden: Per Thörning, Claes Lissing, Erik Areskoug, Rolf Gisel-Ekdahl, Lars Lidner, Ingemar Tellenbach, Juri Kann

Översta raden: Bengt Holmstrand, Bengt-Göran Kollberg-Johnson, adjunkt Bruno Kullenberg, Krister Nordberg, Robin Örnå, Lars Nilsson, Klas Helmersson, Ulf Eklund

Saknas på bild: Ulf Hermodsson, Lars Lundell

ETT KOMPLETTERANDE KLASSFOTO: RING LIV4 FRÅN VÅRTERMINEN 1961. KLICKA HÄR!

Tillbaka till Klassfoton indexsida