Bilder av och berättelser om lärare
finns på skilda ställen på vår hemsida i samband med att bild- och textmaterial inkommit till oss vid olika tillfällen. På denna sida visar vi en sammanställning av det bild- och textmaterial vi erhållit på lärare.

En hel sida med lärarebilder har vi dessutom fått från Nils Jarlman. Klicka här! 

Bild och text av och om Ernst Percy har vi fått från Gunnar Westberg. Klicka här!

Ernst Percy finns även med på en sida med textbidrag från Bengt Samuelson. Klicka här!

Om Sune "Lommepär" Lohmander har vi erhållit två bidrag. Ett från Lars Wiegert (klicka här!) och ett från Bo Månsson (klicka här!).

Renée Börresens personalbild är verkligen ovanlig! Kolla själv genom att klicka här.

Björn Hagström har bidragit med några actionbilder på lärare från 50-talet.
Klicka här.

Jerry Rosenqvist hyllar Hugo "Nollan" Areskoug i en minnestext på sin levnadsbeskrivningssida, Klicka här!


Lars Wallins personalbild här nedan är från 1957. För namnuppgifter, klicka här!


Björn Peyron har sänts oss en gruppbild från 1965:


Klicka här om du vill se bilden i större format!


En bild på Erik "Gojan" Gustafsson. Ett bidrag från hans barn Karin och Gösta. Läs mer om Erik "Gojan" Gustafsson i Ingvar Holtz "En hågkomst från ett studentförhör vid Gossläroverket i Helsingborg 1959".

Den här fotografiska fullträffen av Axel Wendin har skickats in av Svenolof Lundgren. Vi bockar och tackar!
Jan Lönnerfors har sänt oss detta jättefina foto: Teckningslärare Malmros var definitivt en av profilerna. Han kunde ibland sätta sig och filosofera över världens otyg. Här bland ivrigt lyssnande elever ur RIV4b, troligen från 1958.
Erik Helmer har i sitt fotoalbum en lärarebild från 1948-1949:

För namn- och övriga uppgifter, se Erik Helmers egen sida, bild 4 uppifrån


Uppställning framför huvudingången. Året är troligtvis 1947. Hans Palenius har bidragit med bilden. Flertalet personer är namngivna, men några namn saknas ännu. På vår mejladress info@gossis.se tar vi tacksamt emot namnuppgifter på de som betecknats som Okända. Se nedan!
1. Axel Swärd. 2. Gymn.dir Helge Bäckander. 3. Adj. Ivar Franzén. 4. Okänd. 5.  Adj. Teo Andersson. 6. Adj. Gunnar Malmström. 7. Okänd. 8. Adj. Hugo Areskoug. 9. Lekt. Bertil Junel. 10. Adj. Nils Anderberg. 11. Lekt. Jean Häggman. 12. Okänd. 13. Harry Sundell. 14. Åke Nilsson. 15. Adj. Emanuel Eriksson. 16. Adj. Helge Weimarck. 17. Lektor Sigurd Segerström. 18. Lektor Mauritz Arvidsson. 19. Adj. Axel Wendin. 20.  Lekt. Johannes Johnsson. 21. Adj. Sven Wedin 22. Teckn.lär Bo Nordbäck. 23. Adj. Erik Gustavsson. 24.  Adj. Olle Helander. 25. B. Granström. 26. Lektor Urban Olsson (Tjatte). 27. Adj. Harry Hermerén. 28. Kyrkoherden, prosten Sigurd Westman, Maria församling, skolans inspektor. 29. Rektor Hakon Swenne. 30. Adj.  Nils Enert. 31. John Norén. 32. Lekt. Daniel Fryklund. 33. Doktor Karl Bülow, skolläkare. 34. Slöjdlärare Folke Robertsson. 35. Lekt. Nils Kuylenstierna. 36. Adj. Ragnar Malmberg

Udda bilder av lärare:

Nils "Tomten" Enert

Helge Bäckander, gymnastiklärare

Bo Nordbäck, teckningslärare

Henrik Petrén