Lennart Nordh har bidragit med ett klassfoto, 55a, från 1954. Skolans elitklass enligt Lennart!


Översta raden från vänster: Lennart Håkansson, Lennart Nordh, Ebbe Walter, fil. Kand. Bruno Kullenberg, Nils-Erik Svärd, Ain Nömm.
Näst översta raden från vänster: Carl Johansson, Olle Lundgren, Ulf Olsson, Nils-Einar Nilsson, Tommie Johansson, Christer Jönsson, Karl-Erik Birgander, Bo-Göran Bengtsson, Stig Hansson, Erik Ohlsson, Kaj Sandrup, Lennart Sjöberg. Tredje raden från vänster: Bertil Windfelt, Leif Jarnhag. Lars Haraldsson, Jan Bengtsson, Rolf Rosén, Björn Gripwall, Börje Andersson, Birger Persson. Nedersta raden från vänster: Krister Karlströmer, Ulf Carlsson, Kay Ljungkvist, Åke Fagerberg, Bo Johnsson, Lennart Lundberg, Lennart Rosberg, Dan Nordström, Carl-Erik Heimer. Klassföreståndare: E. o. adjunkt Björn Gabrielsson

Axel Wendins anteckningar i "Gröna faran" om bl.a. Pekka Räikkönen.  I "Gröna faran" antecknades dåligt uppförande. Pekka Räikkönen (Pekka Idman) var en av de elever som väckte modersmålsläraren Axel Wendins misshag.                                         

   Tillbaka till föregående sida