Gösta Hartzell. Studentexamen 10 maj 1954. Därefter värnpliktstjänstgöring, följd av kammarskrivarutbildning i Kungliga Tullverket. Avslutade yrkesbanan 40 år senare som chef för Södra Tullregionen vid Tullverket.

Kortfattad levnadsbeskrivning under och efter skoltiden på Gossis med inriktning på min yrkesverksamhet:

I slutet av augusti 1946 trädde jag in i Högre Allmänna Läroverket för gossar i Helsingborg. Realexamen år 1950. Fortsättning i gymnasiet som avslutades med studentexamen på reallinjen den 10 maj 1954.

När värnplikten (påbörjad bara en vecka efter studentexamen!) närmade sig sitt slut år 1955, blev det tid för att välja utbildning för en framtida yrkesverksamhet.

Under gymnasietiden hade jag redan bestämt mig. Jag skulle bli civilingenjör i kemi. Såväl ämnesval under gymnasietiden som praktik på forskningslaboratorium vid Reimersholms Gamla Industri AB hade plöjt upp för detta. Sagt och gjort: Jag sökte in på Chalmers tekniska högskola, kemilinjen.

En dag på sommaren berättade min far att man skulle ordna en ny kammarskrivarkurs i Tullverket. Han tyckte att jag skulle söka in på den. Dels ansåg han att det nog var bättre för mig att gå en kortare utbildning (endast 21 månader) som dessutom var betald större delen av tiden. Redan efter fyra månader skulle jag få lön. Ja, varför inte - så jag sökte in även på denna utbildning.

I mitten av augusti 1955 fick jag besked. Döm om min förvåning. Jag hade kommit in på bägge utbildningarna. Nu skulle det väljas. Vad fällde då utslaget? Jag var helt nyförlovad med en tjej i Helsingborg. Valde jag tullen så behövde jag inte vara borta så mycket från henne. Detta vägde över, men för att inte missa en chans som ingenjör så sökte jag uppskov från utbildningen på Chalmers.

Kammarskrivarutbildning i Kungliga Tullverket

Utbildningen inleddes med praktik på tullkammaren i Helsingborg. Därefter vidareutbildning i Stockholm på Tullverkets Undervisningsanstalt, sedermera kallad Tullskolan. En krävande undervisning, med ytterligare en mellanliggande praktiktjänstgöring i Helsingborg, som avslutades år 1957.

Efter kammarskrivareutbildningen i Stockholm antogs jag som extra ordinarie kammarskrivare vid Tullkammaren i Helsingborg där jag började min tjänstgöring den 1 juli 1957.

De första åren skiftade jag arbetsplats mellan maskinexpeditionen och skiftestjänstgöring vid färjeexpeditionen som tulltaxerare. Det senare innebar att man fastställde tullar och skatter för importvaror samt kontrollerade att eventuella importtillstånd förelåg.

Efter några år tyckte jag att jag behövde göra något annat. Sagt och gjort, hösten 1964 började jag läsa juridik vid Universitet i Lund. Samtidigt arbetade jag på heltid vid tullkammaren. 1971 fick jag ut mitt betyg som jur. kand. Jag hade då börjat arbeta som brottsutredare vid Tullkrim i Helsingborg. 1973 blev jag chef för denna sektion och 1975 avancerade jag till chef för bevakningsavdelningen vid tullkammaren.

1982 sökte jag en tjänst som administrativ chef vid Tulldirektionen i Malmö. Av många helsingborgare sågs detta som ett svek. Många sa det säkert på skoj, men ibland upplevde jag det som allvar. Jag utnämndes till tjänsten med tillträde den 1 juli 1982 av dåvarande regeringen genom finansminister Kjell-Olof Feldt.

Den 1 oktober 1985 konstituerades jag till tulldirektör och chef för Södra Tullregionen. Regionen omfattade geografiskt Skåne, Blekinge samt Kalmar och Kronobergs län. Verksamheten omfattade såväl tulluppgifter som kustbevakning.

1988 skiljdes kustbevakningen från tullverket efter 300 år under samma hatt. Kustbevakningen blev en egen fristående myndighet. Jag utsågs då till ledamot i Kustbevakningen styrelse.

Min yrkesverksamma bana inom Tullverket avslutades år 1995. Att jag slutade så tidigt berodde på att Sverige gick med i EU. Tullverket skulle då bantas väsentligt varför vi äldre fick erbjudande om förtidspension, vilket jag accepterade.

Gösta Hartzell 2015

Klass 55c och 44 år 1950. Se bilden i större format (bild 2 uppifrån), klicka här!
Hemfärd efter studentexamen med Birgitta (Gitte) Andersson
Troppchefskolan vid Lv4 under rast på väg till vinterutbildning i Norrland Nyutexaminerad kammarskrivare på tullkammaren i Helsingborg, hösten 1957
Tillbaka till sida Levnadsbeskrivning