Björn Marten började år 1953 och tog stundenten på latinlinjen 1962. Några bilder med textutdrag ur Björns arkiv visas här:


Ett klassfoto från fjärde ring höstterminen 1961. Elever och klassföreståndare är (från vänster):

Främre raden: Örjan Wikander, Erik Areskoug, Björn Marten, Ulf Råvik, Åke Rylander, Karl-Gustav Cederlöw, Bert Jeppsson.
 
Mittraden: Leif Eriksson, Mats Bergström, Klas Helmerson, adj Ulla Merker, Bertil Nilsson, Bo Lannerstad, Torsten Weimarck, Lars Noltorp.
 
Övre raden: Arne Pettersson, Rolf Gisel-Ekdahl, Per-Erik Ljung, Kenneth Svensson, Jan Bengtsson, Bengt Smith, Göran Andersson, Christer Nede, Hans-Olof Ohlsson, Göran Salomonsson.

Bilden visar några tilltagsna latinfjärderingare, som roade sig med att glädja flickorna på Flickis luciamorgonen 1961. Naturligtvis ledde upptåget till rektor Bjernings (rektor Swennes efterträdare) missnöje, men påföljd uteblev. Sångarna är från vänster: Hans-Olof Ohlsson, Björn Marten, Christer Nede, Örjan Wikander, Björn Merker (RIII4), Per-Erik Ljung och Torsten Weimarck. Som synes såg publiken ut att vara road.
P.S. Mats Bergström hade gärna velat vara med på bilden, men just då var det avtalad tid för uppkörning till körkort (som tyvärr misslyckades).


Bilden visar adjunkten Henrik Petrén i undervisningstagen, sannolikt 1954, d v s under min realskoletid. Han hade ett rykte om sig att vara allmänt fruktad, men själv uppfattade jag honom som tämligen oförarglig.

Deltagarna i LI 4:s 30-åriga studentjubileum 1992, vilket faktiskt var det första som vi genomförde!

  1. Göran Andersson, 2. Mats Bergström, 3. Arne Berglund (f d Pettersson), 4. adj Ulla Merker, 5. Göran Salomonsson, 6. Lars Ahlborn, 7. Erik Areskoug,
8. Åke Larsson, 9. Karl-Gustav Cederlöw, 10. Rolf Gisel-Ekdahl, 11. Jan Bengtsson, 12. Björn Marten, 13. Christer Nede, 14. Lars Noltorp, 15. Klas Helmerson, 16. Per-Erik Ljung, 17. Leif Eriksson, 18. Kenneth Jerleke (f d Svensson), 19. Hans-Olof Ohlsson, 20. Åke Rylander, 21. Bengt Smith.
Saknade: Lars Ebbersten, Bert Jeppsson, Bo Lannerstad (avliden), Bertil Nilsson, Ulf Råvik, Torsten Weimarck och Örjan Wikander

Tillbaka till föregående sida