Två scannade sidor ur Lars-Berne Mårtenssons fotoalbum.
(de två namnlösa personerna på mittbildsraden är fr.v. pastor Yngve Kareld resp. Erik Melander, kristendomslärare)


Tillbaka till föregående sida