Varifrån kommer uttrycken Mettan, Metteslurk, Metteslarv etc?
Lennart Nordh har undersökt och kommit fram till följande:

I Svenska Akademins stora ordbok finns ingen förklaring till varken ordet metta eller mätta, som kan ha anknytning till öknamnet på gossläroverkets elever och skola.

Det finns däremot en berättelse, ”Det var den gången”, av Pelle Holm, som hösten 1900 skulle pröva in i 4:e klass i läroverket.

Per Uno Gustaf Valentin ”Pelle” Holm, född 14 februari 1888 i Höganäs i dåvarande Malmöhus län, död 12 oktober 1980, var en svensk språkvetare och ordboksredaktör. Han var son till folkskolläraren och municipalordföranden i Höganäs, Johannes Holm (1836–1907) och dennes maka Jenny Carlsson. Han var gift med Anna Tullberg (1888–1969), dotter till bokförläggaren Hasse W. Tullberg och Emelie Widén.

Pelle Holm om någon borde vara en säker källa för uttydande av ordet Mettor och dess stavning.

Berättelsen var första gången införd i Minnen från Helsingborg och dess skola 1954, nr 21, på sidan 9 - 30. Senare infördes samma berättelse i boken Högre Allmänna Läroverket för Gossar, 1900 – 1960.

I sin berättelsen skriver Pelle Holm följande om ordet Mätta; "Inte märkte jag heller någon avoghet mellan folkskolepojkarna och oss vid läroverket.. Första året kunde det väl hända att vi småpojkar fick höra ett retsamt : Mätta, mätta mä! eftersom vi kallades mättor (= får), och då fick de väl till svar ett Öff, öff! eftersom de kallades grisar. Men å ömse håll var det bara ett menlöst skämt, och det övergick genast i allmänt skratt."

Tillbaka till sida Minnesbilder

En något annorlunda version om uppkomsten av begreppet Mettan/Mättan berättar Mats Bergström, student år 1962.
Klicka här!