Hans Palenius har sänt oss två unika studentfestbilder från 1922 och 1929!

Jag bifogar en bild som kanske kan vara rolig att ha på Hemsidan för att visa hur det såg ut då våra föräldrar tog studenten.

Bilden är från studentfesten i Ramlösa 1929 med så gott som samtliga det årets studenter i Helsingborg. Jag vet inte om någon var förhindrad att närvara på denna fest. På bilden finns antecknat vad alla de berömda lärarna heter som står överst på bilden.

Namnen på många av studenterna står också skrivet på bilden. Förstorar man bilden så går det att läsa namnen. Helsingborgs flickstudenter det året finns också med på bilden tillsammans med pojkarna som gick ut på Gossis. Flickorna hade samma lärare som pojkarna, men de gick inte på Gossis.

Hälsningar

Hans Palenius

(För att se bilden i betydligt större format, klicka här eller direkt på bilden här ovan!).

Studentfestbilden från 1922 ser ut så här:

En annan ännu äldre, fascinerande bild från Hans Palenius kan du se här!

 

Tillbaka till sida Minnesbilder