Smörsyreattacken

Jag är så glad för ert arbete, trots att jag bara var närvarande 1950 - 1955, i den historiskt kända realklassen (året var 1953) som slapp att göra prov i matte, svenska, språk m.m. Trots 3 st BC i viktiga ämnen och C i uppförande i 35 kunde vi bli uppflyttade till den nyinrättade "särskild realexamen" till 45.

Klassföreståndaren var Björn Gabrielson. Han var en hårding och jag tror att han var svärson till Rektor Swenne. Vår klass bestod av en massa "rötägg", men jag tror att nästan alla blev mer framgångsrika i livet än de från de ordinarie klasserna.

Under en termin hade vi inhandlat smörsyra*, som spreds på skolan och förorsakade en utrymning, Jag vill inte nämns några namn, förutom mig själv.

Men morgonen efter kommer vår klassföreståndare Gabrielson in i klassrummet och slår en rotting på katedern med hårdaste möjliga kraft och skriker: -Jävla dassråttor!

Han hade alltså lyckats lokalisera förövarna till vår klass**. Det var ju inte så  konstigt eftersom vi var kända för bus, men samtidigt, jämfört med andra klasser, för många ljus. Det kom ut en hel del akademiker från denna klass och andra framgångsrika inom näringslivet.

Hälsningar

Björn Gripwall

 

* Smörsyra är en organisk karboxylsyra som vid rumstemperatur är en trögflytande vätska med en extremt obehaglig lukt.

** Anders "Knatten" Hallström var också inblandad, trots att han gick i en helt annan klass.Den gode Lennart Nordh har gjort följande tillägg:

Jag var ordningsman i just denna realskoleklass***. Stod efter lektionen utanför klassrummet då vaktmästare Karl "Skorvas" Olsson, kom fram emot mig och tryckte en bomullstuss mot min kind som stank av smörsyra. Om skolan verkligen stank av smörsyra, eller om vår klassföreståndare, adjunkt Björn Gabrielson, faktiskt "slår en rotting på katedern med hårdaste möjliga kraft och skriker: -Jävla dassråttor!", det minns jag inte.

Däremot minns jag att det sved om kinden. Någon förklaring till varför just jag, som ordningsman, utsattes för Skorvas smörsyrattack vet jag inte, men nog fick det mig att minnas händelsen tydligt. Vilka som befanns skyldiga till den ursprungliga smörsyrattacken, som Björn Gripwall och Anders Hallström förklarat sig skyldiga till, kan jag varken bekräfta eller dementera.


*** Bestämmelser angående försök med särskild realexamen
utfärdades av Kungl. Maj:t den 1 juni 1951 och den 6 juni 1952.
I de skolor som deltog i försöksverksamheten kunde en elev få
byta ut högst tre av de på timplanen upptagna obligatoriska
läroämnena — dock icke kristendomskunskap och modersmålet
- mot ersättningsämnen som bestämdes av Skolöverstyrelsen.

Särskild realexamen gav då ej behörighet att bli intagen som elev
i det almänna gymnasiet. Den som avlagt särskild realexamen hade
möjlighet att efter erforderlig fyllnadsprövning få betyg över vanlig
allmän eller praktisk realexamen.