Sponsorer till Gossis hemsida

Gossis hemsida startades år 2008 med huvudavsikt att erbjuda en DVD, innehållande en omväxlande, medvetet oredigerad blandning av filmsnuttar med elever och lärare från läsåret 1953. Intäkterna av DVD-försäljningen skulle bekosta den hemsida som skapades parallellt med DVD-filmens försäljningsstart. En hemsida som med sitt innehåll av text- och bilder från tidigare elever blivit allt mer ovärderlig.

Tyvärr räckte intäkterna av försäljningen inte mer än ett par år för att täcka kostnaderna för framställningen av DVD-skivorna, webbhotell och domänplats. Tack vare ekonomisk hjälp från enstaka personer samt pengar ur egna fickor har hemsidan hittills överlevt. Vår senaste åtgärd blev till en vädjan om bidrag juli 2016. När vi nu skriver 2020, är det dags för en förnyad vädjan om ekonomiskt stöd.

Resultatet av mottagna medel visar att vi har kunnat hålla igång hemsidan ett bra tag. Därför ett stort tack till nedanstående bidragsgivare.

Men ytterligare medel är alltid välkomna. Vill du vara med och säkra hemsidans framtid, sätt in valfritt belopp (förslag 100 kr eller mer), på Sparbanken Skåne clearingnummer 8313-9, bankkonto 524 416 546-9. OBS! Bankkonto - EJ bankgirokonto.

Tack ännu en gång till alla enligt nedanstående lista. På förhand tack till kommande sponsorer.


T.o.m. 1 april 2020 har vi noterat:

Björn Peyron
Nils Gunnar Toremalm
Fred Callisen
Mats Bergström
Jan-Erik Wettin
Rolf Castor
Lennart Romberg
Kjell Magnusson
Bengt Stenberg
Mats Kristoffersson
Lennart Rantzow
Hans Tellander
Ulf Pauli
Jan Lindman
Arne Bertman
Tord Wendt
Rolf Kaméus
Sten Bengtsson
Rolf Servin
Hans Palenius
Jim Josefsson
Erik Areskoug
Ulf Ström
Klas Becker
Björn Hagström
Gösta Hartzell
Ingvar Holtz
Anders Berlin
Karl-Erik Borgkvist
Anders Askman
Morgan Troedsson
Staffan Ljungman
Rolf Lindelöf
Björn Gripwall
Bosse Andersson
Bengt Henriksson
Bengt Samuelson

OBS!

Vid betalning genom vissa banker är antalet tecken i fältet för avsändarmeddelande relativt begränsat. Något som medfört att några namn på de som nyligen sponsrat oss fallit bort.

Därför: Saknar du ditt namn som sponsor i fältet här bredvid, v.g. sänd oss ett mejl med uppgift om när du gjorde betalningen, inbetald summa, samt ditt namn.

Vi beklagar detta merarbete för dig.
Vår mejladress är: info@gossis.se


Här listan på sponsorer under tidigare år: Klicka här!