VIKTIGT MEDDELANDE!

På grund av tragiska omständigheter har Gossis hemsida varit bordlagd under stora delar av 2019. Bild- och textbidrag har dessvärre fått bli liggande obearbetade.

Hemsidan har lyckats överleva genom att det fanns resterande sponsormedel för att garantera att hemsidan kunde förbli intakt t.o.m. hösten år 2019.

Nu har nya krafter trätt till, som successivt ska ta hand om och förvalta arvet efter herrarna Herbert Laserow och Tomas Nordbäck. Alla riktar vi ett stort tack till dessa kämpar. Dessa kämpar få nu till slut vila i frid.

Vi som tar över heter Bengt Samuelson och Morgan Troedsson. Minnet av Gossis måste få leva vidare. Vår målsättning är att förvalta, vidareutveckla och vitalisera hemsidan, till allas vårt bästa. Detta kommer att ta lite tid, i en övergångsfas. Vi ber om Er förtröstan.

* * *


PS

Möjligheten att skicka E-post via info@gossis.se är åter öppen. Vi ser fram emot nya fräscha bidrag, frågor, kommentarer, inlägg, diskussioner, etc., relaterade till vårt kära Gossis.

DS


 

Text: Herbert Laserow
Text: Herbert Laserow
Text och foto: Herbert Laserow
Foto: Herbert Laserow