Conny Ekström har under en renovering av sitt hus hittat några filmnegativ från en studentexamen, sannolikt från 1944. Negativen vill Conny gärna skicka till anhöriga till den som tog bilderna. Men till vem ska han skicka bilderna?

Vet du till vem, mejla till Conny under adress ce@einardahlsbygg.se Eller till info@gossis.se

Så här skriver Conny till oss:

Hej
Vet ej vart jag skall vända mig? det är så att jag håller på att renovera vårt hus och har hittat ett negativ i en ask som är daterad 1943*. jag har framkallat filmen och det visar en student/examen i centrala Helsingborg troligen runt 1943. Har pratat med förra hus ägaren som är 82 år och hon köpte huset 1958 av en Viktoria Palmqvist som jag misstänker bilderna tillhör. Det jag vet om Familjen Palmqvist är att mannen i familjen var fotograf och att de har 2 döttrar.

Jag hoppas en dag kunna överlämna fyndet till den rätt aktige ägaren som troligt har gått ur tiden men hoppas att döttrarna lever som kan finna glädje med bilderna.

Conny

* Studenten längst ut till höger på översta bilden är Carl-Bertil Eiman (så småningom lärare på Gossis!) som meddelat att han tog sin studentexamen år 1944. Alltså är detta årtal det mest sannolika.