Åren är 1951 och 1954 då Gösta Hartzell med klasskamrater avlade real- resp. studentexamen. Här fyra bilder med text från Gösta.
Tre av bilderna kompletterade med namnuppgifter från John P. Olsson, Kalifornien


Realexamen maj 1951
Identifierbara elever från klasserna 55a, b, c samt 44, på trappan mellan skolgården och gymnastiksalen.

1. Hartzell, Gösta 5c
2. Lövgren, Bertil 5c
3. Axelsson, Ulf 5b
4. Persson, Göran 5a
5. Bredmark, Rolf 5a
6. Persson, Jan 5a
7. Andersson, Bertil 5b
8. Sundbärg, Göran 5a
9. Sjödahl, Jan 5a
10. Nessling, Bo 5c
11. Wingårdh, Franz-Ivar 5a
12. Lindhe, Jan 5a
13. Wallin, Tord-Erik 5b
14. Wickbom, Gunnar 5a
15. Finn, Nils–Bertil 5b
16. Klang, Lennart 5a
17. Spegel, Tibor 44
18. Bergljung, Lars 5a
19. Strömblad, Sven 44
20. Ljunggren, Boris 44
21. Persson, Göran(Pensjö) 55
22. Nordell, Rolf 5a
23. Lindskog, Ulf 44
24. Jonasson, Alf 44
25. Linde, Jan 44
26. Forsberg, Arne 44


12 studenter den 10 maj 1954
.
Främre ledet fr. v. Björn Gräslund, Ingemar Lindahl, Torsten Bovin, Lennart Nilsson, Rune Johansson, Lars Cederqvist.
Bakre raden fr.v. Gösta Hartzell, Gert-Åke Pålsson, Hans-Gustav Granath, Göran Person (Pensjö), Lars Svanberg, Okänd


Studentorkestern 1954 på Kullagatan. Tamburmajor Ingmar Forsström. Klarinett: Lars Ohrlander, Gösta Hall, Svante Hallgren. Trumpet: ?, Bertil de la Motte, Lars Sjöstedt och Rolf Tuvesson. Saxofon: Bruno Törnberg, Kjell Lundström och Christer Ragnartz. Bastrumma Bengt “Biffen” Ifversson.
Identifikationerna inte helt säkerställda
.


Tre lärare hemma hos mig på studentdagen. Fr.v. adjunkterna Malmberg, Vedin och Gustavsson.

Tillbaka till sida Studentexamen