Gillet Gamla Helsingborgs vårstämma 2012

Ett stort antal "gamla" gossiselever bevistade den 7 maj 2012 Gillet Gamla Helsingborgs vårstämma på restaurang Parapeten.
 
Åldermannen Bengt Lindskog ledde årsmötesförhandlingarna med sedvanlig bravur  och gillesmästaren Tomas Nordbäck bjöd till bords enl. sedvanlig receptur: "sillamad" och vårkyckling, källarsvalt öl med tillhörande aquavite. - Gillesskrivaren Kaj Stenberg redogorde för protokoll och gillesskattmästaren Curt Salomon-Sörensen framlade Gillets räkenskaper.

Traditionsenligt underhöll en förstärkt dubbelkvartett från Helsingborgs kvartettsångarsällskap med skön vårsång denna vackra majkväll.

Kvällens clou blev inte helt oväntat gillesbrodern Kristian Graah-Hagelbäcks föredrag om hans morfars morfar Johannes Hallberg(1799-1851). Med stor sakkunnighet och med ett spirituellt framförande tog Kristian med oss på en spännade resa i den framväxande
industri och handelstaden Helsingborg. Med ljusbilder och spektakulära dataanimationer förstärktes bilden av en dynamisk tid i Helsingborgs historia. Johannes Hallberg ("Hallbergs trappor") kom att bli en av stadens mer profilerade och namnkunniga entreprenörer.

De högt ställda förväntningar vi hade på Kristian infriades med råge och ett fullsatt auditorium avslutade den vackra majkvällen med en rungande applåd innan sammankomsten avslutades med att åldermannen och gillesskrivaren tillslöt kistan.

TOMAS NORDBÄCK (Gillesmästare)