Lars Wallin, elev mellan 1951 och 1959, har bidragit med denna personalbild med namnuppgifter och intressanta kommentarer...

 

Vill du se personalbilden i större format och på en separat sida? Klicka här!

Personalen vid Högre Allmänna Läroverket för Gossar i Hälsingborg vt 1957
Övre raden från vänster: 1. Kaj Mathiasen, 2. Anna Sundqvist (KS) 3. Gösta Glad, 4. (Lennart Pettersson (TÖ, KS)   5. Gunnar Lundén, 6. Sven Vedin, 7. Paul Larsson (KS), 8. Torsten Ekholm (TS), 9. Olof Wickström, 10. Erik Callert (KS), 11. Sven "Ägget" Engdahl (KS), 12. Einar Nilsson, 13. Ingemar Boström, 14. Bruno Kullenberg, 15. Anders Lyhre (BL, CBE), 16. Lennart Jörberg (KS), 17. Tor Liljekvist (CBE), 18. Karl Olsson

Mittraden, från vänster: 19. Helge Prawitz, 20. Gunnar Göransson (CBE), 21. Inga Wiebe (CBE), 22. Gustav Eiding (KS), 23. Lars-Ingvar Cedell, 24. Elmer Sjöström (CBE), 25. Allan Eriksson (CBE), 26. Monica Holmén (KS), 27. Gunnar Carlsson (TN), 28. Ulla Merker, 29. Folke Robertsson, 30. Lennart Wallgren (KS), 31. Kerstin Hallvik, 32. Ingvar Andersson, 33. Helge Jahn, 34. Gunvor Torbjörner, 35. Gottfrid Aspvall (CBE)

Sittande, från vänster: 36. Britta Hallberg (CBE), 37. Hugo Areskoug, 38. (Okänt namn på biträde på expeditionen), 39. Sune Lohmander, 40. Kerstin Jörberg, 41. Erik Gustafson, 42. Ruth Landqvist (CBE), 43. Carl Stoltz (BL, CBE), 44. Hakon Swenne, 45. Ernst Percy, 46. Helge Weimarck (BL;CBE), 47. Ragnar Malmberg (BL;CBE), 48. Nils Anderberg, 49. Daniel Borg, 50. Gunnar Malmborg, 51. Bo Nordbäck, 52. Sven Malmros

Anm. C B Eiman kom inte på namnet på 22 men han undervisade i engelska och ”skrev stora, tjocka böcker” i engelska. Eiding var tjl ht57.
25. Allan är den ende Eriksson i kat ht56. Eiman sade Lill-kängan Eriksson, naturvetare.
36. Swennes äldsta dotter enl CBE

Dateringsproblem: Swennes sista år var 56/57 därför antog jag att bilden måste vara senast från detta år. Det vore märkligt om personalen förevigas utan den nye rektorn i centrum. Men Ruth Landqvist finns inte förrän i kat ht57 och 17 och 33 står som tjänstlediga för praktisk lärarutb i kat ht56.

Bengt Persson saknas. Kommentar från Eiman: ”Såna dumheter vill jag inte vara med om” skulle han kunnat sagt. Vt 57 mest sannolika fotodatum, stöds av Gunnar Carlsson som själv finns med på fotot.

Nr 7 var slöjdlärare enl Robin Örnå (kallades ”hörni, hörni” Det skulle i så fall vara Paul Larsson. Enligt Tomas Nordbäck är det Ingemar Woxner, men Kaj Stenberg som själv har foto i album med namn noterade vidhåller Paul Larsson.

BL: Bengt Lundgren; CBE: Carl-Bertil Eiman; KS: Kaj Stenberg; TN: Tomas Nordbäck; TÖ: Tommy och Robin Örnå tackas för hjälp med identifikationer.

...följd av några snapshots från pågående lektioner

Olof Wickström förklarar ett problem för Lennart Nilsson och Ulf Inger i 4:5d, september 1954.

Sune Lohmander i sångartagen, RI:4a, november 1955.

Einar Nilsson leder skolans orkester i ljushallen, april 1960.

Henrik Petrén i RI:4a, november 1955: "Jag varnar er - det blir anmärkning!"
Lars Wallins tre klassfoton från 1952, 1955 och 1956 kan du se genom att klicka här!
Tillbaka till sida Minnebilder